Tag Archives: 4 tiêu chuẩn của hành vi tình dục đạo đức

Tiêu chuẩn của hành vi tình dục đạo đức

hanh vi tinh duc co dao duc1

Với những người trong cuộc, phải chắc chắn rằng hành vi tình dục của mình đúng với tính người và hợp với tình người. Nó có 4 tiêu chuẩn, không thể thiếu một tiêu chuẩn nào để xác định. 1/ Tự nguyện: Đây là quá trình hành vi tình dục không theo ý nguyện bản thân