Tag Archives: bệnh HIV/AIDS lây nhiễm qua con đường nào

Những con đường lây lan bệnh HIV/AIDS

Nhiều người vẫn có quan niệm rằng bệnh HIV/AIDS rất dễ lây lan và có thái độ kỳ thị, tránh xa người bị bệnh HIV/AIDS. Tuy nhiên bệnh HIV/AIDS chỉ lây lan qua 3 con đường say mà thôi. Qua con đường quan … Continue reading

Posted in Bệnh AIDS / HIV | Tagged , | Leave a comment