Tag Archives: bệnh nghề nghiệp là bệnh gì

Danh mục bệnh nghề nghiệp bạn cần biết

benh nghe nghiep

Hiện nay Bộ Y tế Việt Nam mới chỉ quy định 30 bệnh nghề nghiệp, chia vào 5 nhóm. Bài viết dưới đây sẽ là các bệnh nghề nghiệp được xếp vào các nhóm Nhóm I: Các bệnh bụi phổi và phế quản (07 bệnh) Bệnh bụi phổi-silic nghề nghiệp, (nhóm I, 08-TTLB[2] năm 1976)