Tag Archives: bệnh nghề nghiệp là bệnh gì

Danh mục bệnh nghề nghiệp bạn cần biết

Hiện nay Bộ Y tế Việt Nam mới chỉ quy định 30 bệnh nghề nghiệp, chia vào 5 nhóm. Bài viết dưới đây sẽ là các bệnh nghề nghiệp được xếp vào các nhóm Nhóm I: Các bệnh bụi phổi … Continue reading

Posted in Bệnh nghề nghiệp | Tagged , | Leave a comment