Tag Archives: bệnh truyền nhiễm Việt Nam

Bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại Việt Nam

Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới WHO, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà ở những quốc gia phát triển không có. Đây là điều đang … Continue reading

Posted in Bệnh Truyền Nhiễm | Tagged , , | Leave a comment