Tag Archives: chữa bệnh bằng Đông y

Trẻ em cam tích chữa bằng Đông y cực hiệu quả

chua cam tich cho tre bang dong y1

Với những bài thuốc chữa bệnh bằng Đông y, trẻ em có thể hoàn toàn khỏi bệnh cam tích. Bài viết dưới đây sẽ là các bài thuốc chữa bệnh cam tích của trẻ em! Bài 1: Sử quân tử hoàn Bài thuốc: Sử quân tử 60g, Mộc hương 30g, Mộc thục tử 30g, Nhục