Tag Archives: hành vi tình dục có đạo đức

Tiêu chuẩn của hành vi tình dục đạo đức

Với những người trong cuộc, phải chắc chắn rằng hành vi tình dục của mình đúng với tính người và hợp với tình người. Nó có 4 tiêu chuẩn, không thể thiếu một tiêu chuẩn nào để xác định. 1/ Tự … Continue reading

Posted in Hành vi tình dục | Tagged , , | Leave a comment