Tag Archives: hành vi tình dục

Tiêu chuẩn của hành vi tình dục đạo đức

Với những người trong cuộc, phải chắc chắn rằng hành vi tình dục của mình đúng với tính người và hợp với tình người. Nó có 4 tiêu chuẩn, không thể thiếu một tiêu chuẩn nào để xác định. 1/ Tự … Continue reading

Posted in Hành vi tình dục | Tagged , , | Leave a comment

Những hành vi tình dục thử một lần hối hận cả đời

Đó là những hành vi tình dục vô cùng nguy hiểm và có thể gặp nhiều hậu quả bạn sẽ phải hối hận cả đời. Quan hệ tình dục tập thể với nhiều người Bạn quan hệ tình dục với … Continue reading

Posted in Hành vi tình dục | Tagged , , | Leave a comment