Tag Archives: Quan hệ tình dục thay thế

Cách thay thế sex khi điều kiện không cho phép

Những cách thay thế sex khi bạn không thể quan hệ một cách đúng nghĩa Trong thực tế, nhiều khi bạn không thể sex cùng “bạn tình”, như trường hợp bạn đang bị bệnh, mệt mỏi hoặc trong những ngày chu … Continue reading

Posted in Giới tính | Tagged , , , | Leave a comment