Tag Archives: trẻ tự kỷ không biết chăm sóc bản thân

Những dấu hiệu nhận biết trẻ bị tự kỷ

Cuộc sống ngày càng hiện đại thì tỷ lệ trẻ em bị tự kỷ ngày càng cao. Những dấu hiệu nào cho thấy trẻ bị tự kỷ? Trẻ khó khăn trong giao tiếp Trẻ giao tiếp khó khăn có thể … Continue reading

Posted in Tâm Thần - Trẻ Tự Kỷ | Tagged , , | 1 Comment